Zkoušky výkonnosti minihorse a Licentace

30.05.2016 20:00

Již druhých zkoušek výkonnosti se účasstnili naši minihorse a opět s vynikajícím výsledkem.

DT Midnight Lil Joker s 7,75b na 3tím místě a NS La Luna s 7,65b jako jediná ze zúčastněných koní dosálne na dotační titul.
Joker a Luna rozšířili řady našich minihorse, kteří mají úspěšně složené zkoušky výkonnosti, loni na podzim se jako vítěz zkoušek s celkovým počtem bodů 8,25 účastnil náš Yvo, a druhém místě pak se 7,75b Yakari.
Pokračujeme v tom, ukázat veřejnosti, že minihorse není jen sekačka na trávu.
Dopoledne se pak Licentace hřebců a svodu klisen účastnila naše tříletá Moonlight sampson Acro Star "Malala", která se stala Nejlěpší klisnou svodu. Za skvělé hodnocení všech 3 našich koní na obou akcích děkuji komisi posuzujících : MVDr. Jaroslav Dražan, Luboš Kozák a Blahoslav Políček
za foto děkuji Veronice.

 

Kontakt

Acro farm Jarmila & Antonín Podzemských
Česká republika
+420 603174956 bohemia-acro@seznam.cz